Behandelingen – Tandarts Zuid-Beijerland – Zuid-Beijerland
Uw glimlach; onze specialiteit!

Behandelingen

Binnen onze praktijk zijn alle specifieke behandelingen onder een dak vertegenwoordigd. Zo bent u bij ons voor de reguliere controle en behandeling aan het juiste adres, maar ook voor meer specialistische zaken als het maken van bitjes (tegen het knarsetanden of bij het sporten) of de meer complexe behandeling zoals een wortelkanaalbehandeling of het plaatsen van één of meerdere controle.

Controle

We adviseren om elke 6 maanden de periodieke controle uit te laten voeren. Als cariës (gaatjes) eerder ontdekt wordt, zal er bij de behandeling minder van de tand/kies opgevuld worden. De periodieke controle is tevens een uitstekend moment om tandplak te laten verwijderen. Het regelmatig laten verwijderen van tandplak verkleint de kans aanzienlijk op cariës en andere gebit gerelateerde klachten. Tijdens de controle wordt het gehele gebit inclusief het tandvlees gecontroleerd. Soms maakt de tandarts tijdens de controle een of meerdere foto’s van het gebit om bepaalde delen gedetailleerder na te lopen.

Het waarom van foto’s tijdens de controle en/of de behandeling

Vaak worden door patiënten vragen gesteld over het nemen van foto’s. Een tandarts kan tijdens de controle een goed beeld krijgen van de algemene staat van het gebit. Tijdens deze controle worden de tanden en kiezen visueel gecontroleerd door de tandarts. Hij gebruikt hierbij een spiegel. Op deze wijze kan een tandarts voor het grootste deel een inschatting maken van de gezondheid van het gebit. Tijdens deze visuele inspectie is het echter niet mogelijk om beginnende problemen of dieper gelegen delen (zoals de wortels) te inspecteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een röntgenfoto genomen wordt. Deze foto geeft een gedetailleerd beeld van alle onderdelen op de foto. Vaak kan volstaan worden met een zogenaamde bite-wing. Dit is een kleine foto van een gedeelte van het gebit. In bepaalde situaties is het beter om een OPG te nemen. Bij deze foto draait een röntgenapparaat om het hoofd van de patiënt heen, waardoor er in 1 keer een foto van de volledige kaakstreek genomen wordt.

Behandeling

Als uit de controle blijkt dat er een behandeling nodig is, zal een veel gevallen een nieuwe afspraak ingepland worden. Elke behandeling heeft een specifieke behandeltijd nodig, hier wordt bij de vervolgafspraak rekening mee gehouden. Afhankelijk van de zorgverzekering van de patiënt wordt de gehele behandeling of een gedeelte vergoed. Bij een aantal behandelingen of als de patiënt geen verzekering heeft, komen deze kosten voor rekening van de patiënt. Hierover kunt u meer lezen bij het onderdeel: “Wel of niet vergoed”.

Zowel bij de controle als bij de behandeling staat de patiënt centraal. Met een goede voorlichting wordt het voor de patiënt duidelijk wat voor behandeling uitgevoerd wordt en waarom deze behandeling eigenlijk uitgevoerd wordt. Niet alleen het oplossen van het probleem, maar ook het esthetische voorkomen is hierbij een belangrijk onderdeel. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het vullen van een gaatje aan de voorzijde van een tand of kies. Al lang worden er veel minder grijze amalgaan vullingen gebruikt. Het witte vulmateriaal is tegenwoordig in veel verschillende wittinten verkrijgbaar en kent een uitstekende hechting. Maar het is altijd de kennis en de techniek van de tandarts die ervoor zorgen dat dit materiaal op de beste manier aangebracht wordt. Een goede werkwijze zorgt ervoor dat de nieuwe vulling niet of nauwelijks zichtbaar is.

Andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling kosten meer tijd en expertise. Vooral bij dit soort behandelingen is het fijn om te weten dat alle kennis onder één dak vertegenwoordigt is. Ook voor het plaatsen van kronen en protheses bent u bij tandartspraktijk Zuid Beijerland aan het juiste adres. Binnen onze praktijk wordt er een model gemaakt van huidige gebit. Dit wordt door onze tandprotheticus geanalyseerd. Op basis van uw eigen gebit wordt de vervangende kroon of prothese ontworpen. Zodra het gebit van de patiënt sterk genoeg is, wordt de kroon of prothese geplaatst. Het eindresultaat is een goed, gezond en natuurlijk ogen gebit.

De rekening, wel of niet vergoed?

Elke zorgverzekeraar kent zijn eigen regels over wat wel en wat niet vergoed wordt. Het komt het meeste voor dat behandelingen volledig of voor een gedeelte vergoed worden. In dit laatste geval keert de verzekeraar vaak een bepaald percentage uit. Dit ligt gemiddeld genomen rond de 75% van de behandeling. Ook komen combinaties van beide voor. Dan wordt bijvoorbeeld de periodieke controle volledig vergoed en een eventuele behandeling gedeeltelijk. Voor patiënten is het vaak lastig om precies te weten waar zij aan toe zijn. Binnen onze praktijk kunnen we vaak snel achterhalen welke voorwaarden uw verzekering kent en welk gedeelte wel of niet vergoed wordt. Uiteraard kunnen we u hier altijd extra voorlichting over geven.

Als u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, dan werken wij samen met Infomedics. Infomedics zorgt ervoor dat de rekening bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. Mocht het zo zijn dat uw zorgverzekeraar een gedeelte van de behandeling vergoed, dan zal Infomedics voor het resterende deel een rekening naar u sturen. Deze dient u zelf te voldoen.

In een aantal gevallen wordt een behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed. In dat geval zullen wij u van te voren aangeven welke kosten er aan de behandeling verbonden zijn. Bij de meer kostbare behandeling maken wij een duidelijke offerte op, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Als u ervoor gekozen hebt om geen tandartsverzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar, zullen alle kosten voor eigen rekening zijn. Ook in dit geval laten we na de controle weten welke kosten er aan een eventuele behandeling verbonden zijn. Nadat de controle en/of de behandeling hebben plaatsgevonden, ontvangt u van Famed de gespecificeerde rekening.